THIS IS JIL

Swypeface typefont

Dit lettertype is gemaakt voor het ‘Smartphone Detox’ handboek. Het is met de vingers geschreven, alsof het d.m.v. swyping geschreven is. De kleuren geven een soort error aan die ontstaat door het digitale naar het analoge.

*English*

This typeface was custom made for the ‘Smartphone Detox’ guide. The font was literally made┬áby swyping.